Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp | Mau thong bao giai the doanh nghiep

Giai the doanh nghiep
Trang chủ Liên hệ
Hôm nay, Ngày 29, Tháng 6, Năm 2016
     
 

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

CÔNG TY …….

----------------

Số:       /TB- ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                             …, ngày …… tháng……..năm…….

 

                                                                THÔNG BÁO GIẢI THỂ

Kính gửi:     PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH – SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ …………………….

1. Tên doanh nghiệp: ……………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……… cấp ngày …………….
Trụ sở Công ty:………………………….
Vốn điều lệ: …………………………..

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật
…………………………………….
Giới tính: ………………..               Sinh ngày:……………………..
Dân tộc: …………………..             Quốc tịch: ……………………..
CMND số: ………………. Do Công an ……………….. cấp ngày ………………
Nơi đăng ký HKTT: ………………………………….
Chỗ ở hiện tại: …………………………………..

3. Tổ thanh lý tài sản công ty:
  • Ông …………. – Tổ trưởng

  • ……………. Tổ viên

  • ……………. Tổ viên

Thông báo giải thể Công ty như sau:

1. Giải thể Công ty …………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……… cấp ngày …………….

Trụ sở Công ty:………………………….

 

2. Lý do giải thể:

…………………………………………………..

 

3. Đăng báo:

Doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp trên báo ………………. trên 3 kỳ liên tiếp vào ngày ………………..

 

4. Thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ khách hàng và nợ khác:

  • …………………………………….

 

5. Thực hiện các nghĩa vụ thuế:

Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế, được Cục thuế …………………… đã đóng mã số thuế Công ty ngày ……./……./………..

 

6. Đối với người lao động:

………………………………………………

Công ty cam kết:

  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh các tranh chấp về hợp đồng, về các khoản nợ và các tranh chấp phát sinh khác;

  • Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:
- …………………….

TM CÔNG TY ……………

     …………………………………….. 

LUẬT TRƯỜNG THỊNH

VP Hà Nội:  Số 10, ngõ 98 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Phone: 04 399 212 80 - 0973 086 082 

VP HCM: Tầng 1 Rosana Tower, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 1, TP HCM

Phone: 08 388.66.881– 0975 44 33 00

Email: tuvandoanhnghiep88@gmail.com

Thiết kế web & Seo : ogo.vn