Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp | Mau thong bao giai the doanh nghiep

Giai the doanh nghiep
Trang chủ Liên hệ
Hôm nay, Ngày 23, Tháng 7, Năm 2014
     
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ online
  Thống kê website

Đang online

1

Lượt truy cập

597556
  Đối tác - Quảng cáo
 

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

CÔNG TY …….

----------------

Số:       /TB- ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                             …, ngày …… tháng……..năm…….

 

                                                                THÔNG BÁO GIẢI THỂ

Kính gửi:     PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH – SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ …………………….

1. Tên doanh nghiệp: ……………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……… cấp ngày …………….
Trụ sở Công ty:………………………….
Vốn điều lệ: …………………………..

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật
…………………………………….
Giới tính: ………………..               Sinh ngày:……………………..
Dân tộc: …………………..             Quốc tịch: ……………………..
CMND số: ………………. Do Công an ……………….. cấp ngày ………………
Nơi đăng ký HKTT: ………………………………….
Chỗ ở hiện tại: …………………………………..

3. Tổ thanh lý tài sản công ty:
  • Ông …………. – Tổ trưởng

  • ……………. Tổ viên

  • ……………. Tổ viên

Thông báo giải thể Công ty như sau:

1. Giải thể Công ty …………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……… cấp ngày …………….

Trụ sở Công ty:………………………….

 

2. Lý do giải thể:

…………………………………………………..

 

3. Đăng báo:

Doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp trên báo ………………. trên 3 kỳ liên tiếp vào ngày ………………..

 

4. Thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ khách hàng và nợ khác:

  • …………………………………….

 

5. Thực hiện các nghĩa vụ thuế:

Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế, được Cục thuế …………………… đã đóng mã số thuế Công ty ngày ……./……./………..

 

6. Đối với người lao động:

………………………………………………

Công ty cam kết:

  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh các tranh chấp về hợp đồng, về các khoản nợ và các tranh chấp phát sinh khác;

  • Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:
- …………………….

TM CÔNG TY ……………

     …………………………………….. 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SUNFLOWER

Địa chỉ: 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 85898120 - 043 992 1280 - Hotline: 0977 601 720 (Ms.Huế)

Email: hotro@hoahuongduong.com.vn

Thiết kế web & Seo : ogo.vn